Na základe Vašich predošlých názorov a pripomienok sme celú web stránku od základu prerobili. Sprevádzkovali sme pre vás úplne novú web stránku vylepšenú podľa vašich predošlých názorov a pripomienok.

Niektoré zo zmien spravených na web stránke Delishopu:

  •  Zmenili sme celý design web stránky.
  •  Zmenená štruktúra celej web stránky.
  •  Rozšírená časť určená pre obsah web stránky.
  •  Zmenené menu z predošlého vertikálného na horizontálne.
  •  Zmenilo sa aj zobrazovanie horúcich noviniek.

Novú web stránku budeme aktualizovať a aj naďalej vylepšovať podľa vašich názorov a pripomienok. Pri príležitosti spustenia novej web stránky vás chceme požiadať o vyplnenenie krátkeho dotazníku.

Dotazník Kritika web stránky Delishopu.

Dúfame, že sa vám bude nová web stránka pačiť a privítame všetky vaše komentáre na ňu.